duminică, 31 mai 2015

Seminar de formare pe tema predării istoriei Holocaustului

Marţi, 26 mai 2015, la Piatra Neamţ a avut loc un seminar de formare pe tema predării istoriei Holocaustului în învăţământul preuniversitar, organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ (Insp. Prof. Elena Preda, disciplina Istorie). La seminar a participat Prof. Univ. Dr. Chava Baruch (Institutul de Studiere a Holocaustului - Yad-Vashem, Ierusalim), care a ţinut o prelegere despre importanţa utilizării artei din perioada Holocaustului, autorii fiind chiar artişti plastici evrei închişi în lagărele din Polonia (Auschwitz, Bierkenau, Chelmno, Maidanek, Sobibor etc.) sau Cehoslovacia (Therseinstadt). Picturile realizate de aceşti autori reprezintă tot atâtea documente istorice, cu atât mai mult cu cât, din cauze lesne de înţeles, fotografiile din lagărele morţii sunt rare. Au participat profesori din judeţele Neamţ, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Bacău şi Vrancea (Prof. Carmen Atarcicov şi Prof. Adrian Atarcicov, de la Colegiul Naţional "Unirea" din Focşani), fiecare prezentând modul în care au aplicat în şcoală metodele şi sursele de documentare în ceea ce priveşte istoria Holocaustului, după seminarul de formare ce l-au urmat în anii anteriori în Israel, la Institutul Internaţional de Studiere a Holocaustului "Yad-Vashem" - Ierusalim. Din partea Liceului Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu" - Roznov a participat Prof. Dr. Paul-Daniel Nedeloiu.