marți, 11 august 2015

Admiterea la facultate - 2015 pentru absolvenţii Liceului Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu"

La sfârşitul lunii iulie 2015 au fost publicate rezultatele finale ale concursului de admitere în învăţământul superior la principalele centre universitare din ţară. Astfel, pentru absolvenţii Liceului Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu", situaţia arată în felul următor: dintre cei 40 de absolvenţi ce au promovat examenul de Bacalaureat, pentru  facultate au optat 23 (57,5%). Dintre aceştia, 3 candidaţi au fost declaraţi respinşi (Drăguşanu Alexandru (XII C), Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, Facultatea de Jandarmi, media 6,50 - ultima medie de admitere fiind 7,70 - http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2015/admisi%20respinsi%20lista%20completa.pdf , Bofan Mădălin (XII A), Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, Tehnică Dentară, media 7,85, ultima medie de admitere fiind 8,94 - buget şi 8,73 - taxă - http://admitere.umfcluj.ro/fisiere/rezultate/td/TD-respinsi.pdf  şi Pătrunjel Răzvan (XII B), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" - Iaşi, Facultatea de Agronomie - media 6,32; ultima medie la buget a fost 7,72, iar la taxă - 6,92 - http://www.uaiasi.ro/admitere/cataloage/licenta/A/agronomie_r.pdf). În rest, ceilalţi candidaţi roznoveni au fost admişi, fie la buget, fie la taxă (procentajul de admitere fiind de 86,95%). Astfel, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi au fost admişi patru absolvenţi de-ai noştri (http://www.feaa.uaic.ro/ckfinder/userfiles/files/admitere%20licenta%20etapa%202%20alfabetic%202.pdf):  Şerban Alexandra (XII C - media 7,13, Ştiinţe Administrative, buget), Albaţă Lucian (XII B - media 7,35, Ştiinţe Economice, taxă), Ichim Ştefana (XII C - media 6,15 - Ştiinţe Economice, taxă; respinsă ulterior, pentru neconfirmarea locului) şi Trifan Ştefania (XII C - media 6,16, Ştiinţe Administrative, taxă - http://www.feaa.uaic.ro/ckfinder/userfiles/files/raport_2_alfabetic_licenta(1).pdfrespinsă ulterior, pentru neconfirmarea locului; s-a reorientat spre Şcoala Postliceală Sanitară din Piatra Neamţ). La Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, specializarea Limba Engleză, a fost admisă, pe locurile cu taxă, cu media 7,75, Popa Mihaela - XII C (http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf), ultima medie la buget, la această specializare, fiind 8,63.La Facultatea de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, filiala Piatra Neamţ, au fost admişi Marian Laurenţiu - XII C (media 8,95) şi Vinca Daiana - XII C (media 8,55) - http://www.amgd.ro/oferta-educationala/extensia-piatra-neamt/330/.  La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" - Iaşi au fost admise Bran Raluca (XII C, media 7,75, Facultatea de Agricultură, domeniul Agronomie, buget - http://www.uaiasi.ro/admitere/cataloage/licenta/A/agronomie-b.pdf) şi Ilie Elena-Isabela (XII B, media 9,00, Facultatea de Agricultură, domeniul Ingineria Produselor Alimentare, buget - http://www.uaiasi.ro/admitere/cataloage/licenta/A/ipa-b.pdf). La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca a fost admisă Chistol Bianca-Elena - XII C (media 8,06, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Specializarea Ingineria Produselor Alimentare, taxă - http://www.usamvcluj.ro/files/admitere/2015/final/licenta/fsta/ipa_taxa.pdf ; ultima medie la buget a fost 8,13). La Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi au fost admişi patru absolvenţi ai liceului nostru: Turnea Petruţ-Dragoş - XII B (media 9,56, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, buget, domeniul Ingineria Sistemelor - http://admitere.ace.tuiasi.ro/anunturi/20150731_AdmisiIS.pdf), Ivănuş Marius-Nicolae - XII B (media 9,26, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, taxă, domeniul Ingineria Sistemelor - http://admitere.ace.tuiasi.ro/anunturi/20150731_AdmisiIS.pdf), Tudor Robert - XII A (media 7,21, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, domeniul Energie Electrică, buget, unde a fost admişi şi colegii săi de liceu Ivănuş Marius-Nicolae, respectiv Turnea Petruţ-Dragoş http://www.ee.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2015/07/Rezultat_Buget_iulie2015.pdf; Turnea Petruţ-Dragoş a renunţat, rămânând la Automatică şi Calculatoare -http://www.ee.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2015/07/Retrasi_Dosar_iulie2015.pdf) şi Porcariu Alexandra-Elena - XII B (media 7,51, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, domeniul Inginerie Industrială, buget - http://www.tpmi.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2015/07/LICENTA_iulie_2015_AFISAT.pdf). La Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, de asemenea, au fost admişi patru dintre absolvenţii noştri: Dumitru Alexandra -  XII C (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, domeniul - Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, media 8,48, buget - http://www.admitere.usv.ro/documente/2015/rezultate_iulie/FSE%20Licenta%20Pedagogia%20invatamantului%20primar%20si%20prescolar.pdf.PDF ; Alexandra s-a înscris şi la Facultatea de Istorie şi Geografie a aceleiaşi universităţi, domeniul Geografia Turismului - http://www.admitere.usv.ro/documente/2015/rezultate_iulie/FIG%20-%20Licenta%20-%20Geografia%20turismului.pdf , însă, în final, a optat pentru Pedagogie.), Nicorescu Marian Theodor , XII A (media 8,40, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, domeniul Sisteme Electrice, buget - http://www.admitere.usv.ro/documente/2015/rezultate_iulie/FIESC%20Licenta%20-Sisteme%20Electrice.pdf), Pavăl Emilian Gabriel - XII A (media 7,48, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, domeniul Sisteme Electrice, taxă - http://www.admitere.usv.ro/documente/2015/rezultate_iulie/FIESC%20Licenta%20-Sisteme%20Electrice.pdf) şi Neacşu Laura-Mihaela - XII B (media 8,23, Facultatea de Inginerie Alimentară, domeniul Protecţia Consumatorului şi a Mediului, taxă - http://www.admitere.usv.ro/documente/2015/rezultate_iulie/FIA-Licenta%20Protectia%20consumatorului%20si%20a%20mediului.pdf). La Universitatea Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, domeniul Geografia Turismului, a fost admis, pe locurile cu taxă, Covrig Andrei-XII B (media 6,36 - http://geografie.ubbcluj.ro/docs/admitere/licenta/rezultate/turismro.pdf). Un frumos rezultat a obţinut Urdă Fabian - XII A, admis pe locurile de la buget la Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu (media 7,90: Matematică şi Limba Engleză, ambele grilă; domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică, Managementul Sistemelor de Comunicaţii Militare - http://www.armyacademy.ro/admitere/2015/mapn_baieti_sm.pdf şi http://www.armyacademy.ro/admitere/2015/mapn_baieti_sm_s.pdf); din generaţia 2011, absolventul nostru, Azoiţei Mihai-Cosmin a candidat la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, Facultatea de Poliţie (Ordine şi Siguranţă Publică), fiind foarte aproape de reuşită, în condiţiile în care ultima medie a fost 8,00 iar el a obţinut media 7,70 (8,20 Limba Română; 9,10 Istorie şi 5,80 Limba Engleză - http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2015/admisi%20respinsi%20lista%20completa.pdf). Îi felicităm pe cei admişi şi le dorim mult succes în studenţie!