sâmbătă, 17 octombrie 2015

Deschiderea cursurilor Centrului de Excelenţă din Roman, CNRV

Sâmbătă, 17 octombrie 2015, au debutat cursurile de Istorie la Centrul de Excelenţă din Roman (coordonator Prof. Dr. Paul Daniel Nedeloiu), organizate, în cadrul prestigiosului Colegiu Naţional "Roman Vodă", de Director Prof. Mihaela Tanovici, în colaborare cu Prof. Ionuț Ciocoiu, Prof. Dr. Ovidiu Albert şi Prof. Mihaela Grapă. Au participat aproape 50 de elevi de la Colegiul Naţional "Roman Vodă" (coordonaţi de profesorii Mihaela Tanovici, Ionuț Ciocoiu, Ovidiu Albert şi Mihaela Grapă) şi trei elevi de la Liceul Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu" din Roznov (Brânduşa Vacaru - clasa a X-a A Filologie, Ana-Maria Şerban şi Cristina Popescu - clasa a XI-a A Filologie, cu rezultate foarte bune în anii şcolari anteriori la Olimpiada de Istorie, coordonator - Prof. Dr. Paul Daniel Nedeloiu). Doamna director Prof. Mihaela Tanovici a prezentat regulamentul de ordine interioară al Centrului de Excelenţă şi a aplicat un chestionar referitor la aşteptările elevilor înscrişi la cursuri. Prof. Dr. Paul Daniel Nedeloiu a expus apoi programa de studiu pentru fiecare clasă de liceu precum şi calendarul concursurilor de istorie din anul şcolar în curs. Apoi a predat noţiuni de cronologie istorică, ocazie cu care elevii au pus întrebări, lămurindu-şi o serie de neclarităţi. Prof. Ionuț Ciocoiu a prezentat formele de evaluare care vor fi aplicate în acest Centru de Excelenţă, precum şi calendarul acestora. Aşa cum s-a subliniat de la bun început, aceste cursuri au rolul de a stimula performanţa şi excelenţa la diferitele discipline de studiu, în cazul nostru Istoria, iar, prin intermediul acestora, elevii ce s-au înscris au oportunitatea de a învăţa lucruri noi, de a-şi lămuri segmente de materie mai puţin înţelese şi de a participa, cu succes, la concursurile de istorie, în special la Olimpiadă.