marți, 1 septembrie 2015

Cursuri de formare în ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI

În perioada 1-6 septembrie 2015, la Casa Corpului Didactic Neamţ (Piatra Neamţ) au loc cursurile de formare în Istoria Recentă a României (1944-2007). Cursurile, la care participă câte 22 de profesori de nivel liceal din fiecare judeţ, sunt finanţate de Fondul Social European (POSDRU/153/1.1/S/142342), beneficiar fiind Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. În judeţul Neamţ formator este Prof. Elena Preda, inspector pentru disciplina Istorie. Profesorii participanţi au primit materiale auxiliare: Ghidul Profesorului (64 p, coordonator: Prof. Univ. Dr. Mihai Retegan) şi Ghidul Elevului (212 p, coordonator Prof. Constantin Hlihor, ce cuprinde patru capitole, abordate cronologic, referent ştiinţific fiind Prof. Dr. Doru Dumitrescu, Inspector General pentru disciplina Istorie la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice), ambele publicate sub auspiciile Editurii Tradiţie, Bucureşti 2015. Profesorii formaţi pe acest curs vor putea să-l predea la clasele de liceu (IX-XII), sub forma unui opţional (CDŞ), în special la clasa a XII-a, fiind o excelentă completare a temei România postbelică: stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei posdecembriste, aferentă materiei valabile pentru susţinerea examenului de Bacalaureat.. Din partea Liceului Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu" din Roznov, la cursuri participă Prof. Dr. Paul-Daniel Nedeloiu.